Konference o dynamice tradice

V pátek 15. a v sobotu 16. května 2015 se na TF JU uskutečnila konference prezentující výsledky práce na grantu o dynamice tradice. Kromě referátů vyučujících a doktorandů TF JU zazněly přednášky zahraničních hostů: sociologa náboženství prof. Hartmanna Tyrella, prof. Hans-Georg Ulricha a dr. Urse Espeela.

IMG_20150516_092203

Chvála (Husovských) dilemat

Pro český ekumenismus a tím i pro věrohodné křesťanské svědectví společnosti je vztah k postavě Mistra Jana Husa něčím neopominutelným. Nikoli sladkobolné ohlížení se do dávné minulosti a její nekritické vynášení, ale kritické přemýšlení o myšlenkách a životním příběhu českého reformátora v širších souvislostech a snaha o porozumění jeho odkazu a „druhému životu“ v dějinách, zejména v jejich konfesních zápasech, by proto mělo být hlavním úkolem církví při připomínání 600 let od Husova upálení. Kniha „Husovská dilemata“ olomouckého teologa C.V. Pospíšila, vycházející v předvečer velkého výročí, se pokouší splatit dluh, který vůči tomuto reformátorovi má česká římskokatolicky orientovaná teologie. V publikaci, v níž se prolínají historické pasáže, osobní svědectví a, jak jsme u autora zvyklí, inspirativní teologické výklady, vyjadřuje Pospíšil pro Husův zápas velké pochopení. Zároveň ovšem jeho osobu vnímá jako bytostně dilematickou. Jako refrén se v knize ve vztahu k Husovým postojům opakuje „nemusíme schvalovat, ale můžeme pochopit“.

(Celý příspěvek…)

Další seminář s profesorem Guntherem Wenzem v Mnichově

V pátek 28. listopadu 2014 se trojice doktorandů Teologické fakulty JU – římský katolík, řecký katolík a evangelík – společně s doc. Jaroslavem Vokounem zúčastnila na Univerzitě Ludvíka Maxmilliána v Mnichově semináře s prof. Guntherem Wenzem, ředitelem Institutu fundamentální a ekumenické teologie tamní Evangelické teologické fakulty.

(Celý příspěvek…)

Studijní cesta do Frankfurtu nad Mohanem

V pátek 26. září 2014 čtveřice doktorandů navštívila svého školitele doc. Jaroslava Vokouna na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem.

(Celý příspěvek…)

Příspěvek v Caritas et veritas

První letošní číslo časopisu pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech – Caritas et veritas – přináší článek Bedřicha Jeteliny Adventisté sedmého dne, lidská práva a sociální práce. Zabývá se specifickými východisky, které adventisty sedmého dne vedou k angažovanosti v těchto oblastech.

(Celý příspěvek…)

Dynamika křesťanské tradice

Jak porozumět situaci, v níž se jako křesťané dnes nacházíme? A jak v ní autenticky jednat? Co křesťanskou tradici blokuje a co umožňuje navázání? To jsou základní otázky, které si klade Jaroslav Vokoun ve své nejnovější knize „Dynamika křesťanské tradice“. Jako teolog navazuje při hledání odpovědí dialog s třemi přístupy, které podle něj – podobně jako dříve filosofie – mohou nabídnout alternativní modely pro vnitrocírkevní rozhovor.

(Celý příspěvek…)

Květnový seminář Centra ekumenické teologie

O posledním květnovém víkendu bude hostem doktorandského semináře Centra ekumenické teologie při TF JU Prof. Dr. Siegfried Wiedenhofer. 

(Celý příspěvek…)