Proběhl mimořádný teologický seminář

Ekumenický institut Edmunda Schlinka uspořádal u příležitosti 60. narozenin profesora Vokouna v sobotu 21. května mimořádný doktorandský seminář. (Celý příspěvek…)

Diakonie v perspektivě teorie sociálních systémů

Časopis Studia theologica ve svém prvním čísle roku 2016 přináší mimo jiné článek spolupracovníka ekumenického institutu Karla Šimra, který nastiňuje možnosti reflexe problémů diakonie z hlediska teorie sociálních systémů, jak ji vypracoval sociolog Niklas Luhmann.

(Celý příspěvek…)

Vyšla nová kolektivní monografie

V německém LIT Verlag vyšla  v řadě Studies in tradition theory kolektivní monografie s názvem Interdisziplinäre Traditionstheorie: Motive und Dimensionen(Celý příspěvek…)

Blahoslav Fajmon úspěšně ukončil doktorské studium

Obhajobou disertace na téma aplikace teorie mluvních aktů na biblické texty (přímluvy, žehnání, vyznání víry atd.) završil svá postgraduální studia doktorand při Centru ekumenické teologie TF JU Blahoslav Fajmon.

(Celý příspěvek…)

Zasedání Vědecké rady liturgického Institutu Pia Parsche

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhlo v augustiniánském klášteře Klosterneuburg nedaleko Vídně výroční zasedání Vědecké rady Institutu Pia Parsche pro liturgiku a sakramentální teologii. Za Ekumenický institut Edmunda Schlinka při TF JU v Českých Budějovicích se ho zúčastnil profesor Jaroslav Vokoun doprovázený doktorandem Karlem Šimrem.

(Celý příspěvek…)

Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve

Církev adventistů sedmého dne změnila na letošním červencovém zasedání Generální konference v San Antoniu svůj věroučný bod o stvoření. Osobně to považuji za symptomatický posun uvnitř církve, který může přinést změny nejen v její vnitřní atmosféře, ale může mít i závažné dopady do ekumenických vztahů s ostatními křesťanskými denominacemi. (Celý příspěvek…)

Účast na oslavě narozenin prof. R. Thöle v Hannoveru

Zástupci Centra ekumenické teologie při TF JU, Jaroslav Vokoun a Karel Šimr, se v pondělí 23.6. 2015 účastnili v sídle Evangelische Kirche Deutschlands v Hannoveru slavnostního Te Deum (podle úpravy Martina Luthera) při příležitosti 65. narozenin Prof. Reinharda Thöle.

(Celý příspěvek…)