Úvodní stránka » O nás

O nás

Účelem institutu je podpora ekumenické dimenze v práci Teologické fakulty Jihočeské univerzity, zejména ekumenickým bádáním spolupracovníků institutu, přednáškami, vedením studentských prací, pěstováním ekumenických vztahů v rámci fakulty i mimo ni a přípravou ekumenických bohoslužeb. K úkolům institutu patří i sledování a pořizování relevantní literatury a provozování internetových stránek.

Zakladatelské ideje institutu

Institut odpovídá na výzvu kardinála Kaspera akcentovat v současnosti duchovní ekumenismus a rozvíjí tezi Edmunda Schlinka o trojím rozměru ekumenické ortodoxie (dogmatika, liturgie, zbožnost) a myšlenku Reinharda Thöle o nutnosti třetího pilíře ekumenismu (nejen Víra a řád a Praktické křesťanství, ale i Bohoslužba a spiritualita).

Dogmatickým základem cílové jednoty a práce institutu je biblická a patristická tradice nerozdělené církve prvního tisíciletí, kriteriologicky vyjádřená v době husitské dohodou s koncilem basilejským (Soudce chebský):„Jest svědek soudce veliký mezi námi  a sborem basilejským vyvolený a tento soudce jest zákon Boží a Kristovo evangelium a nařízení apoštolské, učení a zachování prvotní církve svaté, sněmové a písma svatých doktorův, v témž zákoně Páně založených.“ Tento základ je kompatibilní i s koncepcí ekumenismu pravoslavných teologů (Cankov, Gorazd Pavlík), americkou teologickou koncepcí Nicejského ekumenismu a evangelikální koncepcí vyznavačského trojičního a christocentrického ekumenismu Petera Beyerhause.

Těžiště bádání spočívá ve zkoumání dynamiky a identity tradice obecně se zvláštním zřetelem ke konfesijním tradicím, a v pěstování a výzkumu poetické teologie, tj. přenesení důrazu z dogmatických textů na liturgické a umělecké projevy víry, které jsou také svou povahou obvykle otevřeny ekumenickému sdílení  a obsah víry formulují zpravidla nepolemicky pozitivně. Dalším zřetelem je studium syrské tradice křesťanství jako proudu, kterému se teprve začíná věnovat zasloužená pozornost, zejména s důrazem na asyrskou církev a křesťanské církve v Indii. V této souvislosti se institut snaží i o pěstování solidarity s pronásledovanými křesťany v asijských a afrických zemích.


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: