Úvodní stránka » Semináře a konference

Archiv rubriky: Semináře a konference

Ekumenický studijní den s tématem diakonátu

Ve středu 16.1. 2019 proběhl ekumenický studijní den na téma „Diakonát“.

Cílem setkání bylo seznámit se s pojetím diakonátu v různých křeťanských tradicích a jeho teologickou reflexí s důrazem na otázku jeho specifického obsahu a funkce.

Záznam jednotlivých příspěvků najdete zde.

 

Doktorandský seminář na Augustaně

V sobotu 24. září 2016 se za hojné účasti uskutečnil další výjezdní seminář doktorandů s prof. Jaroslavem Vokounem – tentokrát na Augustaně, Teologické vysoké škole Evangelicko-luterské církve Bavorska v Neuendettelsau.
(Celý příspěvek…)

Proběhl mimořádný teologický seminář

Ekumenický institut Edmunda Schlinka uspořádal u příležitosti 60. narozenin profesora Vokouna v sobotu 21. května mimořádný doktorandský seminář. (Celý příspěvek…)

Zasedání Vědecké rady liturgického Institutu Pia Parsche

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhlo v augustiniánském klášteře Klosterneuburg nedaleko Vídně výroční zasedání Vědecké rady Institutu Pia Parsche pro liturgiku a sakramentální teologii. Za Ekumenický institut Edmunda Schlinka při TF JU v Českých Budějovicích se ho zúčastnil profesor Jaroslav Vokoun doprovázený doktorandem Karlem Šimrem.

(Celý příspěvek…)

Účast na oslavě narozenin prof. R. Thöle v Hannoveru

Zástupci Centra ekumenické teologie při TF JU, Jaroslav Vokoun a Karel Šimr, se v pondělí 23.6. 2015 účastnili v sídle Evangelische Kirche Deutschlands v Hannoveru slavnostního Te Deum (podle úpravy Martina Luthera) při příležitosti 65. narozenin Prof. Reinharda Thöle.

(Celý příspěvek…)

Konference o dynamice tradice

V pátek 15. a v sobotu 16. května 2015 se na TF JU uskutečnila konference prezentující výsledky práce na grantu o dynamice tradice. Kromě referátů vyučujících a doktorandů TF JU zazněly přednášky zahraničních hostů: sociologa náboženství prof. Hartmanna Tyrella, prof. Hans-Georg Ulricha a dr. Urse Espeela.

IMG_20150516_092203

Další seminář s profesorem Guntherem Wenzem v Mnichově

V pátek 28. listopadu 2014 se trojice doktorandů Teologické fakulty JU – římský katolík, řecký katolík a evangelík – společně s doc. Jaroslavem Vokounem zúčastnila na Univerzitě Ludvíka Maxmilliána v Mnichově semináře s prof. Guntherem Wenzem, ředitelem Institutu fundamentální a ekumenické teologie tamní Evangelické teologické fakulty.

(Celý příspěvek…)