Úvodní stránka » Články (2. stránka)

Archiv rubriky: Články

Blahoslav Fajmon úspěšně ukončil doktorské studium

Obhajobou disertace na téma aplikace teorie mluvních aktů na biblické texty (přímluvy, žehnání, vyznání víry atd.) završil svá postgraduální studia doktorand při Centru ekumenické teologie TF JU Blahoslav Fajmon.

(Celý příspěvek…)

Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve

Církev adventistů sedmého dne změnila na letošním červencovém zasedání Generální konference v San Antoniu svůj věroučný bod o stvoření. Osobně to považuji za symptomatický posun uvnitř církve, který může přinést změny nejen v její vnitřní atmosféře, ale může mít i závažné dopady do ekumenických vztahů s ostatními křesťanskými denominacemi. (Celý příspěvek…)

Chvála (Husovských) dilemat

Pro český ekumenismus a tím i pro věrohodné křesťanské svědectví společnosti je vztah k postavě Mistra Jana Husa něčím neopominutelným. Nikoli sladkobolné ohlížení se do dávné minulosti a její nekritické vynášení, ale kritické přemýšlení o myšlenkách a životním příběhu českého reformátora v širších souvislostech a snaha o porozumění jeho odkazu a „druhému životu“ v dějinách, zejména v jejich konfesních zápasech, by proto mělo být hlavním úkolem církví při připomínání 600 let od Husova upálení. Kniha „Husovská dilemata“ olomouckého teologa C.V. Pospíšila, vycházející v předvečer velkého výročí, se pokouší splatit dluh, který vůči tomuto reformátorovi má česká římskokatolicky orientovaná teologie. V publikaci, v níž se prolínají historické pasáže, osobní svědectví a, jak jsme u autora zvyklí, inspirativní teologické výklady, vyjadřuje Pospíšil pro Husův zápas velké pochopení. Zároveň ovšem jeho osobu vnímá jako bytostně dilematickou. Jako refrén se v knize ve vztahu k Husovým postojům opakuje „nemusíme schvalovat, ale můžeme pochopit“.

(Celý příspěvek…)

Příspěvek v Caritas et veritas

První letošní číslo časopisu pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech – Caritas et veritas – přináší článek Bedřicha Jeteliny Adventisté sedmého dne, lidská práva a sociální práce. Zabývá se specifickými východisky, které adventisty sedmého dne vedou k angažovanosti v těchto oblastech.

(Celý příspěvek…)

Dynamika křesťanské tradice

Jak porozumět situaci, v níž se jako křesťané dnes nacházíme? A jak v ní autenticky jednat? Co křesťanskou tradici blokuje a co umožňuje navázání? To jsou základní otázky, které si klade Jaroslav Vokoun ve své nejnovější knize „Dynamika křesťanské tradice“. Jako teolog navazuje při hledání odpovědí dialog s třemi přístupy, které podle něj – podobně jako dříve filosofie – mohou nabídnout alternativní modely pro vnitrocírkevní rozhovor.

(Celý příspěvek…)