Úvodní stránka » 2015 » Duben

Měsíční archivy: Duben 2015

Chvála (Husovských) dilemat

Pro český ekumenismus a tím i pro věrohodné křesťanské svědectví společnosti je vztah k postavě Mistra Jana Husa něčím neopominutelným. Nikoli sladkobolné ohlížení se do dávné minulosti a její nekritické vynášení, ale kritické přemýšlení o myšlenkách a životním příběhu českého reformátora v širších souvislostech a snaha o porozumění jeho odkazu a „druhému životu“ v dějinách, zejména v jejich konfesních zápasech, by proto mělo být hlavním úkolem církví při připomínání 600 let od Husova upálení. Kniha „Husovská dilemata“ olomouckého teologa C.V. Pospíšila, vycházející v předvečer velkého výročí, se pokouší splatit dluh, který vůči tomuto reformátorovi má česká římskokatolicky orientovaná teologie. V publikaci, v níž se prolínají historické pasáže, osobní svědectví a, jak jsme u autora zvyklí, inspirativní teologické výklady, vyjadřuje Pospíšil pro Husův zápas velké pochopení. Zároveň ovšem jeho osobu vnímá jako bytostně dilematickou. Jako refrén se v knize ve vztahu k Husovým postojům opakuje „nemusíme schvalovat, ale můžeme pochopit“.

(Celý příspěvek…)