Ekumenický studijní den s tématem diakonátu

Ve středu 16.1. 2019 proběhl ekumenický studijní den na téma „Diakonát“.

Cílem setkání bylo seznámit se s pojetím diakonátu v různých křeťanských tradicích a jeho teologickou reflexí s důrazem na otázku jeho specifického obsahu a funkce.

Záznam jednotlivých příspěvků najdete zde.

 

Akathisty k ochráncům země české: chvalozpěvy křesťanského východu

Sbírka akathistů k českým národním patronům představuje východní křesťanské zpracování staročeských legend nejpřednějších ochránců země české do podoby chvalozpěvů.

(Celý příspěvek…)

Luther – mystik víry, slova a svátostí

Kniha „Luther – finále středověké zbožnosti“ vedoucího institutu profesora Jaroslava Vokouna přináší na prahu reformačního jubilea portrét německého reformátora, který proměňuje jeho tradiční obraz v českém prostředí.
(Celý příspěvek…)

Na čem právě pracujeme?

Podívejte se, jakými tématy se v současné době zabývají spolupracovníci institutu.

(Celý příspěvek…)

Doktorandský seminář na Augustaně

V sobotu 24. září 2016 se za hojné účasti uskutečnil další výjezdní seminář doktorandů s prof. Jaroslavem Vokounem – tentokrát na Augustaně, Teologické vysoké škole Evangelicko-luterské církve Bavorska v Neuendettelsau.
(Celý příspěvek…)

Vyšla kolektivní monografie „K interdisciplinární teorii tradice“

Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žhavým společenským tématem. Pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují, nabízí monografie týmu českých a německých badatelů, spolupracujících na projektu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autoři osvětlují tradici z hledisek filosofie, filologie, sociologie, teorie systémů a dalších disciplín.
(Celý příspěvek…)

Spolupracovník našeho centra oficiálním hostem na pravoslavném synodu

Přední německý evangelický odborník na pravoslaví Prof. Dr. Reinhard Thöle, s nímž již od devadesátých let aktivně spolupracujeme, se jako oficiální ekumenický host účastnil „svatého synodu“ pravoslavných církví na Krétě.

(Celý příspěvek…)